Zarządzanie jakością wg normy ISO 9001:2000 w małych przedsiębiorstwach.


Wstęp………3
Rozdział 1
Zarządzanie jakością według norm ISO 9000………..6

1.1. Jakość i jej szerokie pojmowanie.
1.2. Małe przedsiębiorstwa a zintegrowane systemy zarządzania.
1.3. Charakterystyka norm ISO 9000 .

Rozdział 2
Charakterystyka środowiska badań – ORSO Sp. z o.o……….34

2.1. Historia powstania i rozwoju przedsiębiorstwa, profil działalności.
2.2 Polityka i strategia firmy ORSO SP. z o.o. przed wprowadzeniem systemu zarządzania jakością opartego na normach ISO .
2.3 Etapy wdrażania systemu zarządzania jakością w ORSO Sp. z o.o. .

Rozdział 3
Prezentacja wyników badań – analiza i interpretacja………49

3.1. Problem i cele badawcze. Metodologia badań. .
3.2. Analiza SWOT.
3.3. Analiza przeprowadzonych badań ankietowych.

Rozdział 4
Wnioski i zalecenia.

4.1. Wnioski syntetyczne z badań ……….72
4.2. Weryfikacja hipotez badawczych – ocena słuszności w nawiązaniu do wyników badań .
4.3. Propozycje zmian, zalecenia i rekomendacje .

Podsumowanie……….84
Bibliografia.
Spis tabel i wykresów .
Aneks.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>