Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

>


Wykaz skrótów……….5

Wstęp……… 9

Rozdział I.
System aktów zagospodarowania przestrzennego

1.Charakterystyka systemu zagospodarowania przestrzennego i zasady prawa zagospodarowania przestrzennego……… 13
2.Gmina jako podstawowa jednostka systemu zagospodarowania przestrzennego……… 19
3.Zagospodarowanie przestrzenne w województwie……… 25
4.Zagospodarowanie przestrzenne na szczeblu krajowym……… 29


Rozdział II.
Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.Istota miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego……… 35
2.Funkcje i zasady miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego……… 37
3.Postanowienia i charakter norm miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego……… 43
4.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego……… 49


Rozdział III.
Stanowienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.Podstawy prawne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego……… 53
2.Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego……… 58
3.Uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego……… 66


Rozdział IV.
Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.Elementy treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego……… 71
2.Podstawowe części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ………74
3.Prognozy dotyczące skutków oddziaływania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego……… 76


Zakończenie……… 79
Wykaz literatury……… 83
Wykaz aktów prawnych……… 87
Wykaz orzeczeń sądowych……… 89

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>