Outsourcing jako nowoczesna forma optymalizacji kosztów pracy


Wstęp……….5

Rozdzial 1
Wynagrodzenie oraz jego determinanty.

1.1. Definicja wynagrodzenia ……….7
1.2. Klasyfikacja wynagrodzen. System i struktury……….. 12
1.3. Skladniki systemu placowego………. 17

Rozdzial 2
Koszty pracy ponoszone przez pracodawce z tytułu zatrudnienia.

2.1. Definicja kosztów pracy………. 24
2.2 Skladniki kosztów pracy ……….26
2.3. Wysokosc kosztów pracy ……….29

Rozdzial 3
Działalność outsourcingowa jako alternatywa dla zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

3.1. Pojecie i istota outsourcingu ……….37
3.2. Rodzaje outsourcingu………. 40
3.3. Zalety i wady zlecenia procesów na zewnatrz………. 42

Rozdzial 4
Rynek outsourcingowy w Polsce.

4.1. Rozwój rynku outsourcingowego ……….48
4.2. Analiza kosztów badanego podmiotu………. 53
4.3. Koszty outsourcingowe ……….55
4.4. Porównanie warunków alternatywnych ……….56

Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>