Profilaktyka zdrowia w grupie osób zagrozonych alkoholizmem

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


1. Wstęp………4

2.Co rozumiemy przez pojecie profilaktyki zdrowia……….8

a) Faze pierwszorzedowa (pierwotna)………9
b) Faza drugorzedowa (wtórna)………9
c) Faza trzeciorzedowa………9


3. Modele profilaktyki………10

a) Model oswiaty zdrowotnej (tradycyjny)………11
b) Model edukacji humanistycznej………11
c) Model edukacji społecznej (wpływów spolecznych)………11
d) Model edukacji w zakresię umiejetnosci zyciowych………12
e) Model form alternatywnych………12
f) Model promocji zdrowia………12


4. Ogólne wiadomosci o alkoholu………14

a) Historia spoleczno – kulturowa alkoholizmu………14
b) Srodowisko subkultury alkoholików………21
c) Zatrucia alkoholowe………23
d) Motywy picia napojów alkoholowych………26
e) Czynniki wpływajace na rozwój uzaleznienia od alkoholu………26
f) Naduzywanie alkoholu………30


5. Leki i alkohol………32

6. Wyszukiwanie i rozpoznawanie osób z problemem alkoholowym………34

7. Problemy zdrowotne jako skutki nadmiernego spozywania alkoholu………48

a) Powiklania somatyczne………48
e) Ciaza i plód………56
f) Zaburzenia funkcji seksualnych……….58
b) Powiklania psychiatryczne………60
c) Obrazy neurologiczne skutków przewleklego alkoholizmu………62
d) Genetyczne uwarunkowania tolerancji na alkohol………63


8. Czym jest alkoholizm a czym pijanstwo………64

9.Typologie alkoholizmu……….66

a) Typ alkoholizmu wg. Cloningera………66
b) Typ alkoholizmu wg. Zuckera………67
c) Typ alkoholizmu wg.Lesha………67
d) Typ alkoholizmu wg. Babora………68


10. Fazy alkoholizmu………69

a) Fazy alkoholizmu wg Jellinka………69
b) Fazy alkoholizmu wg Dick Selvig i Don Riley………70


11. Alkoholizm i problemy z nim zwiazane……….72

a) Naduzywanie alkoholu w rodzinie………73
b) Naduzywanie alkoholu w miejscu pracy………74
c) Naduzywanie alkoholu w towarzystwie………76


12. Problemy diagnostyczne spotykane u osób uzaleznionych od alkoholu………78

13. Leczenie osób naduzywajacych alkoholu………82

a) Farmakologiczne metody leczenia………82
b) Psychologiczne metody leczenia………84


14. Fazy powrotu do zdrowia wg modelu procesu zdrowienia………86

15. Dieta a proces zdrowienia osób naduzywajacych alkoholu……….88

16. Co rozumiemy przez tzw. ,,wspóluzaleznienie”………90

17. Programy profilaktyczne dla alkoholików………93

18. Miejsce telefonu zaufania w profilaktyce patologii społecznej………97

19. Samopomoc dla osób uzaleznionych od alkoholu………104

a) Znaczenie grup Anonimowych Alkoholików………105
b) Zasada Dwunastu Kroków………106
c) Kilka slów na temat grup AA (klubów)………108


20. Alkohol w świetle prawa……….110

a) Leczenie odwykowe………110
b) Obowiazek leczenia………111
c) Prowadzenie pojazdów mechanicznych………112
d) Odpowiedzialnosc karna………114


21. Mity i prawdy o alkoholu……….117

22. Podsumowanie………120

23. Pismiennictwo………122