Polityka rodzinna w Polsce. 4.22/5 (65)

23 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………2

Rozdział I.
Teoretyczne zagadnienia polityki rodzinnej

1.1. Wstępne zagadnienia terminologiczne………4
1.2. Polityka spoleczna………7
1.3. Polityka rodzinna………8
1.4. Bezposrednia polityka rodzinna (explicite)………10
1.5. Posrednia polityka rodzinna (implicite)………12
1.6. Instrumenty polityki rodzinnej………14
1.7. Podstawy prawne funkcjonowania polityki rodzinnej………15

Rozdział II.
Polityka rodzinna w Polsce w okresie transformacji

2.1. Analiza sytuacji w Polsce………18
2.2. Panstwo a polityka rodzinna………25
2.3. Polityka rodzinna a praca zawodowa………38
2.4. Kosciól wobec polityki rodzinnej………40
2.5. Swiadczenia państwa na rzecz rodziny………43
2.6. Oczekiwania spoleczenstwa wobec polityki rodzinnej państwa………45

Rozdział III.
Polityka rodzinna w europie i na swiecie – porównanie

3.1. Działalność ONZ na rzecz polityki rodzinnej ………47
3.2. Polityka rodzinna realizowana w krajach UE. Kraje UE wobec problemów polityki rodzinnej………50
3.3. Rodzina w polityce miedzynarodowej. Polityka rodzinna w pozostalych krajach swiata………53
3.4. Analiza porównawcza polityki rodzinnej Polski, a polityki rodzinnej pozostalych krajów………59
3.5. Wzorce, szanse, zagrozenia………62

Zakończenie ………73
Spis tabel i wykresów ………73
Literatura………76

Oceń