Spór o status teoriopoznawczy nauki pomiedzy Kuhnem a Popperem.


Wstęp………2

Rozdzial I
Filozofia nauki – okreslenie stanowiska K. Poppera.

1.1 Koncepcja demarkacji………8
1.1.1 Falsyfikacjonizm dogmatyczny………12
1.1.2 Falsyfikacjonizm naiwny………13
1.1.3 Falsyfikacjonizm wyrafinowany………14
1.2 Teoria naukowa………16
1.3 Slabosci koncepcji falsyfikacjonizmu………16

Rozdzial II
Stanowisko T. Kuhna.

2.1 Koncepcja filozofii nauki (ogólna charakterystyka)………19
2.1.1 Nauka normalna………19
2.1.2 Aspekt socjologiczny nauki………23
2.2 Paradygmat………24
2.2.1 Czynniki powstawania paradygmatów………26
2.3 Rewolucje naukowe………26
2.3.1 Anomalie………27
2.3.2 Wybór paradygmatu………29

Rozdzial III
Charakterystyka zasadniczego sporu. Krytyka Poppera i odpowiedz Kuhna.

4.1 Kun’s normal scientis and his extraordinary scientist………37
4.2 Przejscie od nie-nauki do nauki………38
4.3 Czynniki poza-naukowe w nauce………40

Wnioski koncowe………43
Bibliografia………49

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>