Proces komunikacji w firmie XYZ (branża telekomunikacyjna)


Wstęp…………2

Rozdział I
Teoretyczne podstawy procesu komunikowania się.

1.1. Istota i klasyfikacja komunikowania się…………4
1.2. Charakterystyka procesu komunikowania się…………10


Rozdział II
Środki komunikowania się.

2.1. Komunikacja werbalna…………22
2.2. Komunikacja niewerbalna…………26
2.3. Style komunikowania się…………31


Rozdział III
Bariery wpływające na skuteczność komunikowania się.

3.1. Zasady komunikacji interpersonalnej…………34
3.2. Bariery w komunikacji interpersonalnej…………35
3.3. Przezwyciężanie barier i usprawnianie komunikowania się…………38


Rozdział IV.
Komunikacja w firmie.

4.1. Metodyka badania…………45
4.2. Charakterystyka badanej firmy…………46
4.3. Charakterystyka badanej populacji…………47
4.4. Wyniki badań…………48


Zakończenie…………62
Bibliografia…………64
Spis tabel…………66
Ankieta…………67

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>