Manipulacja w komunikacji z klientami.


Wstęp………2

Rozdział 1.
Komunikacja z klientami.

1.1. Definicje komunikacji……… 4
1.2. Istota i funkcje komunikacji……… 5
1.3. Modele komunikacji……… 8
1.4. Komunikowanie się z klientem……… 12


Rozdział 2.
Manipulacje w komunikacji.

2.1. Pojęcie manipulacji……… 17
2.2. Reguły psychologiczne na których opierają się techniki manipulacji……… 20
2.2.1. Reguła wzajemności……… 21
2.2.2. Reguła konsekwencji……… 23
2.2.3. Reguła społecznego dowodu słuszności……… 25
2.2.4. Reguła lubienia……… 27
2.2.5. Reguła niedostępności……… 29
2.2.6. Reguła autorytetu……… 30


Rozdział 3.
Wykorzystanie technik manipulacji na podstawie klientów firmy Carrefour.

3.1. Charakterystyka badania……… 33
3.2. Wyniki badań własnych……… 34


Zakończenie……… 52
Literatura……… 53
Spis tabel……… 55
Spis rysunków……… 56
Załącznik 1……… 57

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>