Bariery w komunikacji niewerbalnej.


Wstęp……….1

Rozdział I.
Zakres i problemy definicyjne………..3

1. Komunikacja interpersonalna.
1.1 Komunikacja werbalna.
1.1.1 Proces komunikowania się.
1.1.2 Kod językowy.
1.1.3 Język kobiecy.
1.2. Komunikacja niewerbalna.
1.2.1 Mimika.
1.2.2 Gestykulacja.
1.2.3 Cechy głosu.
1.2.4 Dystans fizyczny.


Rozdział II.
Część teoretyczna………..44

1. Bariery komunikacyjne
1.1. Zakłócenia językowe.
1.2. Bariery dotyczące nadawcy.
1.3. Bariery utrudniające uważne słuchanie.


Rozdział III.
Część badawcza………..55

1. Badania nad barierami komunikacyjnymi.
1.1. Metodologia podjętych badań.
1.2. Przedmiot i cel prowadzonych badań.
1.3. Teren przeprowadzonych badań.
1.4. Narzędzie i problemy badawcze.
1.5. Kwestionariusz ankiety.


Rozdział IV
Wnioski badawcze………..62

1. Uzyskane wyniki badań i ich omówienie.
1.1. Ankieta.
1.2. Wnioski do ankiety.


Zakończenie………..80
Bibliografia.
Załączniki.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>