Projektowanie działalności gospodarczej w sektorze usług gastronomicznych.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp…….4

Rozdzial 1.
Przedsiebiorczosc w gospodarce.

1.1 Istota, funkcje i rodzaje przedsiebiorczosci…….7
1.2 Przedsiebiorczosc wewnetrzna…….14
1.3 Definicja przedsiębiorstwa…….16
1.4 Rozwój przedsiebiorczosci w Polsce…….20


Rozdzial 2.
Decyzje konstytuujace przedsiebiorstwo.

2.1 Wybór sektora działalnosci……..29
2.2 Wybór formy prawnej…….33
2.3 Wybór formy opodatkowania…….38
2.4 Lokalizacja działalnosci……..42
2.5 Wybór sposobu finansowania działalnosci……..49


Rozdzial 3.
Charakterystyka sektora usług gastronomicznych.

3.1 Pojecie i funkcje gastronomii…….58
3.2 Analiza sektora usług gastronomicznych…….62
3.3 Kluczowe czynniki sukcesu w sektorze usług gastronomicznych……..76
3.4 Kierunki rozwoju sektora usług gastronomicznych…….78


Rozdzial 4.
Koncepcja utworzenia restauracji na terenie miasta Krakowa.

4.1 Charakterystyka usług gastronomicznych na terenie miasta Krakowa……..81
4.2 Analiza porównawcza restauracji na terenie miasta Krakowa…….85
4.3 Decyzje konstytuujace zaklad gastronomiczny…….90
4.4 Opracowanie modelu…….97

Zakończenie…….104
Bibliografia……..106
Spis tabel, rysunków i wykresów…….111