Projektowanie działalności gospodarczej w sektorze usług gastronomicznych.


Wstęp…….4

Rozdzial 1.
Przedsiebiorczosc w gospodarce.

1.1 Istota, funkcje i rodzaje przedsiebiorczosci…….7
1.2 Przedsiebiorczosc wewnetrzna…….14
1.3 Definicja przedsiębiorstwa…….16
1.4 Rozwój przedsiebiorczosci w Polsce…….20


Rozdzial 2.
Decyzje konstytuujace przedsiebiorstwo.

2.1 Wybór sektora działalnosci……..29
2.2 Wybór formy prawnej…….33
2.3 Wybór formy opodatkowania…….38
2.4 Lokalizacja działalnosci……..42
2.5 Wybór sposobu finansowania działalnosci……..49


Rozdzial 3.
Charakterystyka sektora usług gastronomicznych.

3.1 Pojecie i funkcje gastronomii…….58
3.2 Analiza sektora usług gastronomicznych…….62
3.3 Kluczowe czynniki sukcesu w sektorze usług gastronomicznych……..76
3.4 Kierunki rozwoju sektora usług gastronomicznych…….78


Rozdzial 4.
Koncepcja utworzenia restauracji na terenie miasta Krakowa.

4.1 Charakterystyka usług gastronomicznych na terenie miasta Krakowa……..81
4.2 Analiza porównawcza restauracji na terenie miasta Krakowa…….85
4.3 Decyzje konstytuujace zaklad gastronomiczny…….90
4.4 Opracowanie modelu…….97

Zakończenie…….104
Bibliografia……..106
Spis tabel, rysunków i wykresów…….111


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>