Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie XYZ.


Wstęp……..2

Rozdzial I
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.

1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego……..4
1.2. Historia samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1918 – 1998……..8
1.3. Model ustroju terytorialnego po 1 stycznia 1999 roku……..12
1.4. Samorzad gminny……..17

Rozdzial II
Inwestycje komunalne jako czynnik rozwoju gminy.

2.1. Pojecie działalności komunalnej…….25
2.2. Finansowanie inwestycji gminy…….26
2.3. Wieloletni plan inwestycyjny jako narzedzie wspomagajace rozwój gminy…….32
2.4. System realizacji projektu inwestycyjnego……..38

Rozdzial III
Charakterystyka gminy xxx.

3.1. Historia gminy……..47
3.2. Charakterystyka spoleczno – gospodarcza gminy…….48
3.3. Wyposazenie gminy w infrastrukture…….51

Rozdzial IV
Działalność inwestycyjna gminy xxx.

4.1. Realizacja zadan i projektów inwestycyjnych na lata 2009 – 2013…….58
4.2. Zasady i źródła finansowania projektów gminy xxx……..60
4.3. Monitorowanie wdrazania projektów inwestycyjnych……..61

Zakończenie……..64
Zalaczniki…….66
Bibliografia…….78
Akty prawne…….80
Spis rysunków i tabel…….81

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>