Rola zabawy dziecka w wieku przedszkolnym a organizacja a organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej 4.23/5 (22)

2 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Zabawa w świetle literatury przedmiotu

1.1.Pojęcie i teorie zabawy
1.3. Rodzaje zabaw
1.3.1.Zabawy manipulacyjne
1.3.2. Zabawy tematyczne
1.3.3. Zabawy konstrukcyjne
1.3.4. Zabawy ruchowe
1.3.5. Zabawy dydaktyczne
1.4.Etapy rozwoju i funkcje zabawy


Rozdział 2
Zabawa a organizacja pracy z dzieckiem w świetle literatury

2.1. Kierowanie wybranymi rodzajami zabaw
2.2. Błędy osoby dorosłej w rozumieniu zabawy
2.3. Miejsce dorosłego w zabawie dziecka
2.4.Znaczenie zabawy i zabawki w rozwoju dziecka


Rozdział 3
Założenia metodologiczne

3.1. Cel i przedmiot badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.4. Teren badań i charakterystyka badanej grupy
3.5. Organizacja badań


Rozdział 4
Rola zabawy dziecka w wieku przedszkolnym a organizacja pracy z dzieckiem w świetle przeprowadzonych badań

4.1. Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród nauczycieli dzieci 3-letnich
4.2. Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród nauczycieli dzieci 5-letnich
4.3. Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród dzieci 3-letnich
4.4. Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród dzieci 5-letnich
5.5. Analiza zbiorcza wyników badań


Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis wykresów
Aneks/Załączniki

Oceń