Rozwój agroturystyki w powiecie wolominskim w latach 2004-2012

Wstęp………4
Cel i zakres pracy……… 5
Material i metodyka ………5

Rozdzial I
Pojecie i rola agroturystyki

1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z agroturystyka……… 6
1.2. Rys historyczny rozwoju agroturystyki w Polsce ………10
1.3. Funkcje agroturystyki ………13
1.4. Charakterystyka agroturystyki w Polsce……… 15


Rozdzial II.
Charakterystyka powiatu wolominskiego

2.1. Polozenie administracyjne i geograficzne ………19
2.2. Infrastruktura ………22
2.3. Warunki przyrodnicze i antropogeniczne……… 26
2.4. Poziom rozwoju agroturystyki ………27


Rozdzial III
Rozwój agroturystyki w powiecie wolominskim na przykładzie gmin polozonych w jego wschodniej czesci

3.1. Uwarunkowania rozwoju gospodarstw agroturystycznych ………31
3.2. Poziom rozwoju agroturystyki na tle innych powiatów……… 34
3.3. Analiza SWOT agroturystyki w powiecie wolominskim ………35
3.4. Strategie rozwoju gospodarstw agroturystycznych wybranych gminach powiatu wolominskiego……… 37
3.4. Działania wladz gminnych w kierunku rozwoju agroturystyki ………40


Podsumowanie ………43
Bibliografia ………44
Spis tabel, wykresów, rysunków ………46Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>