Struktura ruchu turystycznego w Gorczanskim Parku Narodowym


Wstęp………4

Rozdzial 1
Charakterystyka Gorczanskiego Park Narodowego

1.1. Polozenie……… 6
1.2. Geneza powstania Parku ………8
1.3. Dziedzictwo kulturowe……… 12
1.4. Fauna i Flora………. 18
1.5. Ochrony przyrody……… 21


Rozdzial 2
Turystyka w Gorczanskim Parku Narodowym

2.1. Dostepnosc komunikacyjna……… 24
2.2. Baza noclegowa i gastronomiczna ………25
2.3. Szlaki turystyczne, sciezki edukacyjne……… 28
2.4. Analiza SWOT……… 39


Rozdzial 3.
Ruch Turystyczny w Gorczanskim Parku Narodowym

3.1. Zasady turystycznego udostepnienia Gorczanskiego Parku Narodowego……… 42
3.2. Glówne atrakcje turystyczne na terenie Parku ………44
3.3. Ruch turystyczny w Gorczanskim Parku Narodowych w poszczególnych latach………47


Rozdzial 4.
Metodologia pracy, wyniki oraz analiza badan ankietowych

4.1 Przedmiot i cele badan ………50
4.2 Metoda, techniki i narzedzia badawcze……… 51
4.3 Analiza i wnioski z wyników badan ankietowych ………51
4.4 Kwestionariusz ankiety ………62


Zakończenie ……….65
Aneks……….66
Bibliografia……….72
Spis tabel……….76
Spis map……….76
Spis fotografii……….76
Spis wykresów……….77


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>