Struktura ruchu turystycznego w Gorczanskim Parku Narodowym

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………4

Rozdzial 1
Charakterystyka Gorczanskiego Park Narodowego

1.1. Polozenie……… 6
1.2. Geneza powstania Parku ………8
1.3. Dziedzictwo kulturowe……… 12
1.4. Fauna i Flora………. 18
1.5. Ochrony przyrody……… 21


Rozdzial 2
Turystyka w Gorczanskim Parku Narodowym

2.1. Dostepnosc komunikacyjna……… 24
2.2. Baza noclegowa i gastronomiczna ………25
2.3. Szlaki turystyczne, sciezki edukacyjne……… 28
2.4. Analiza SWOT……… 39


Rozdzial 3.
Ruch Turystyczny w Gorczanskim Parku Narodowym

3.1. Zasady turystycznego udostepnienia Gorczanskiego Parku Narodowego……… 42
3.2. Glówne atrakcje turystyczne na terenie Parku ………44
3.3. Ruch turystyczny w Gorczanskim Parku Narodowych w poszczególnych latach………47


Rozdzial 4.
Metodologia pracy, wyniki oraz analiza badan ankietowych

4.1 Przedmiot i cele badan ………50
4.2 Metoda, techniki i narzedzia badawcze……… 51
4.3 Analiza i wnioski z wyników badan ankietowych ………51
4.4 Kwestionariusz ankiety ………62


Zakończenie ……….65
Aneks……….66
Bibliografia……….72
Spis tabel……….76
Spis map……….76
Spis fotografii……….76
Spis wykresów……….77
Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.