Wdrożenie normy ISO 9001-2000 w instytucji publicznej na przykładzie Urzędu Miejskiego w XYZ


Wprowadzenie………5

Rozdział I.
Ogólna charakterystyka procedury wdrożenia i otrzymania certyfikatu jakości (normy ISO).

1. Definicja i cel normy ISO………7
2. Przebieg procesu otrzymania certyfikatu ISO 9000………14
3. Elementy systemu zarządzania jakością według norm ISO 9000………16
4. Rola dokumentacji w zarządzaniu jakością 19
5. Księgi jakości – poziom strategiczny………20
6. Procedury jakości – poziom taktyczny 21

Rozdział II.
Norma ISO 9001-2000 w Urzędzie Miejskim w XYZ

1. Prezentacja miasta i Urzędu………26
2. Podstawowe cele polityki jakości w Urzędzie Miejskim w XYZ………27
3. System zarządzania jakością 27
3.1. Zarządzanie procesami………29
3.2. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością………30
3.3. Odpowiedzialność i uprawnienia kierownictwa Urzędu Miejskiego………31
3.4. Planowanie systemu zarządzania jakością………31
3.5. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja………32
4. Zarządzanie zasobami jako podstawowy element systemu zarządzania jakością 34
4.1. Zarządzanie personelem………34
4.2. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury………35
5. Realizacja usług świadczonych klientowi Urzędu Miejskiego………36
5.1. Procesy związane z klientem………36
6. Uwarunkowania realizacji usług …………..38
7. Pomiary, analiza i doskonalenie procesu zarządzania jakością ………..40

Rozdział III.
Wdrożenie systemu zarządzania jakością w ocenie pracownika Urzędu Miejskiego.

1. Metoda badawcza oraz charakterystyka próby badawczej………45
2. Analiza wyników badań 47
2.1. Obawy i problemy poprzedzające wprowadzenie systemu……….47
2.2. Ocena pracy po wdrożeniu systemu ISO – opinie pracowników……….47
3. Ocena wdrożenia systemu przez jednego z kierowników Urzędu Miejskiego w XYZ (Prezentacja przeprowadzonego wywiadu)……….48
4. Uczyć się od najlepszych – System Best Value w Wielkiej Brytanii………51

Podsumowanie………56
Załączniki………57
Bibliografia………71

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>