Aktywność fizyczna i zdolności wytrzymałościowe uczniów wybranych szkół ponadgimnazjalnych w XYZ 4.64/5 (14)

6 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………. 3

Rozdział I.
Tematyka pracy w świetle literatury.

1.1. Definicja i istota aktywności i sprawności fizycznej………. 5
1.2. Procesy rozwojowe organizmu………. 12
1.3. Uwarunkowania sprawności fizycznej……….20
1.4. Typy budowy ciała……….29


Rozdział II.
Część metodologiczna badań

2.1. Przedmiot oraz cel badań……….31
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 33
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………. 35
2.4. Charakterystyka środowiska badawczego………. 38


Rozdział III.
Analiza wyników badań własnych.

3.1. Porównanie poziomu rozwoju fizycznego ……….42
3.2. Typy budowy ciała – porównanie……….46
3.3. Sprawność i aktywność fizyczna badanych – ankieta………. 47
3.4. Test Coopera-analiza porównawcza………. 60


Dyskusja i wnioski………. 63
Streszczenie………. 66
Bibliografia………. 67
Spis tabel………. 71
Spis rycin……….72
Aneks………. 73

Oceń