Ambicje edukacyjne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Rodzina i jej wpływ na wychowanie dziecka

1.1. Definicja rodziny ………..6
1.2. Funkcje rodziny ………..15
1.3. Socjalizacyjna rola rodziny……….. 19


Rozdzial 2.
Rodzina dysfunkcyjna

2.1. Pojecie rodziny dysfunkcyjnej ………..25
2.2. Rodzaje rodzin dysfunkcyjnych……….. 30
2.3. Rozwój i wychowanie dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej……….. 33


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan ………..46
3.2. Problemy badawcze, hipotezy……….. 47
3.3 zmienne i wskazniki ………..49
Typ zmiennej……….. 50
3.4. Metody i techniki, narzedzia badawcze……….. 51
3.5 dobór grupy badawczej……….. 55


Rozdzial 4.
Analiza wyników badan nad ambicjami edukacyjnymi dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

4.1. Analiza wyników badan przeprowadzonych na rodzicach dzieci z rodzin dysfunkcyjnych……….. 56
4.2. Analiza wyników badan przeprowadzonych na dzieciach/uczniach z rodzin dysfunkcyjnych……….. 72
4.3. Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – przyklady ………..90
4.3.1. Rodzina 1. Piotrek, lat 18, madzia lat 14……….. 91
4.3.2. Rodzina 2. Kasia, lat 10, antek, lat 12 ………..93
4.3.3. Rodzina 3. Karol, lat 15 ………..94
4.3.4. Rodzina 4. Sylwek, lat 14 ………..94
4.3.5. Rodzina 5. Klaudia, lat 16……….. 96


Podsumowanie i wnioski z badan ………..98
Bibliografia ………..101
Spis tabel………..105
Spis rysunków……….. 107
Spis wykresów ………..108
Zalaczniki ………..110

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>