Analiza dynamiki i struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych rolników po 2004 R.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Gospodarstwa domowe w świetle literatury

1.1. Definicja gospodarstwa domowego………. 5
1.2. Funkcje gospodarstwa domowego………. 9
1.3. Budżet gospodarstwa domowego ……….11
1.4. Klasyfikacja gospodarstw domowych ……….15
1.5. Charakterystyka gospodarstw domowych rolników ……….16

Rozdzial 2.
Dochody gospodarstw domowych rolników

2.1. Sytuacja dochodowa rolnictwa i rolników w latach 2004-2008 ……….21
2.2. Zmiany w dochodach rolników w latach 2004-2009. ……….24
2.3. Dochody nominalne i realne………. 28
2.4. Dochód rozporzadzalny ……….32
2.5. Dopłaty bezpośrednie ……….35

Rozdzial 3.
Wydatki gospodarstw domowych rolników

3.1. Przecietne wydatki w gospodarstwach domowych rolników ……….38
3.2. Wydatki na towary i usługi ……….40
3.3. Koszty działalności przedsiebiorstw rolnych prosze je zdefiniowac w latach ……….2004-2008 41
3.4. Koszty środków produkcji w rolnictwie ……….43

Zakończenie ……….45
Bibliografia………. 47
Spis rysunków ……….48
Spis tabel………. 49

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>