Analiza polskiego handlu zagranicznego w latach 2006-2007.


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka handlu zagranicznego

1.1. Istota handlu zagranicznego
1.2. Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego
1.3. Handel zagraniczny jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego
1.4. Pozycja konkurencyjna Polski u progu XXI w

Rozdzial II.
Ogólna charakterystyka polskiej wymiany handlowej w latach 2006-2007

2.1. Skala i dynamika obrotów towarowych w 2006 r
2.2. Skala i dynamika obrotów towarowych w 2007 r

Rozdzial III.
Analiza obrotu towarowego z krajami europejskimi oraz z krajami z poza Europy w latach 2006-2007

3.1. Analiza obrotu towarowego z krajami europejskimi w latach 2006-2007
3.2. Analiza obrotu towarowego z krajami z poza Europy w latach 2006-2007
3.3. Perspektywy na przyszlosc

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel, wykresów
Zalacznik

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>