Audyt wewnetrzny jako element doskonalenia instytucji


Wstęp

Rozdzial 1.
Audyt wewnetrzny jako koncepcja zarządzania

1.1. Cechy wspólczesnej koncepcji zarządzania
1.2. Analiza audytu wewnetrznego w świetle nauk o zarzadzaniu
1.3. Audyt wewnetrzny w ocenie badan empirycznych
1.4. Podstawowe wytyczne formulowania systemu audytu wewnetrznego jako koncepcji zarządzania


Rozdzial 2.
Systemem audytu wewnetrznego jako instrument doskonalenia instytucji

2.1. Instytucja jako obiekt doskonalenia
2.2. System audytu wewnetrznego a inne instrumenty doskonalenia instytucji
2.2.1. Benchmarking
2.2.2. Reengineering
2.2.3. Lean management
2.2.4. Kompleksowe zarzadzanie jakoscia
2.2.5. Controlling


Rozdzial 3.
Audit wewnetrzny jako narzedzie doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakośćia, Srodowiskiem i Bezpieczenstwem i Higieny Pracy.

3.1 Charakterystyka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
3.1.1 Metody i rodzaje integracji systemów
3.1.2 Integracja systemów zarządzania Jakośćia, Srodowiskiem i Bezpieczenstwem i Higiena pracy
3.1.3 Przyczyny i korzysci wynikajace z integracji
3.2. Audit jako jeden z elementów doskonalenia systemu zarządzania
3.3.Charakterystyka auditów Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
3.3.1Istota, cele i znaczenie auditów
3.3.2. Rodzaje auditów
3.4.Charakterystyka procesu przeprowadzenia auditów wewnetrznych
3.4.1.Rozpoczecie i planowanie auditów
3.4.2.Przeprowadzenie auditów
3.4.3.Raport z auditów i działania poauditowe


Rozdzial 4.
Metodyka prac audytowych na przykładzie audytu firmy Duni Poland Sp. Z.O.O (rok 2010).

4.1. Planowanie zadan audytowych
4.2. Realizacja zadan audytowych
4.3. Sprawozdanie z zadania audytowego


Zakończenie
Bibliografia


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>