Audyt wewnetrzny jako element doskonalenia instytucji 4.34/5 (47)

17 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1.
Audyt wewnetrzny jako koncepcja zarządzania

1.1. Cechy wspólczesnej koncepcji zarządzania
1.2. Analiza audytu wewnetrznego w świetle nauk o zarzadzaniu
1.3. Audyt wewnetrzny w ocenie badan empirycznych
1.4. Podstawowe wytyczne formulowania systemu audytu wewnetrznego jako koncepcji zarządzania


Rozdział 2.
Systemem audytu wewnetrznego jako instrument doskonalenia instytucji

2.1. Instytucja jako obiekt doskonalenia
2.2. System audytu wewnetrznego a inne instrumenty doskonalenia instytucji
2.2.1. Benchmarking
2.2.2. Reengineering
2.2.3. Lean management
2.2.4. Kompleksowe zarządzanie jakoscia
2.2.5. Controlling


Rozdział 3.
Audit wewnetrzny jako narzedzie doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakośćia, Srodowiskiem i Bezpieczenstwem i Higieny Pracy.

3.1 Charakterystyka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
3.1.1 Metody i rodzaje integracji systemów
3.1.2 Integracja systemów zarządzania Jakośćia, Srodowiskiem i Bezpieczenstwem i Higiena pracy
3.1.3 Przyczyny i korzysci wynikajace z integracji
3.2. Audit jako jeden z elementów doskonalenia systemu zarządzania
3.3.Charakterystyka auditów Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
3.3.1Istota, cele i znaczenie auditów
3.3.2. Rodzaje auditów
3.4.Charakterystyka procesu przeprowadzenia auditów wewnetrznych
3.4.1.Rozpoczecie i planowanie auditów
3.4.2.Przeprowadzenie auditów
3.4.3.Raport z auditów i działania poauditowe


Rozdział 4.
Metodyka prac audytowych na przykładzie audytu firmy Duni Poland Sp. Z.O.O (rok 2010).

4.1. Planowanie zadan audytowych
4.2. Realizacja zadan audytowych
4.3. Sprawozdanie z zadania audytowego


Zakończenie
Bibliografia


Oceń