Badanie i ocena wytypowanych spoiw, utwardzaczy oraz mas stosowanych w procesię hot-box przy produkcji rdzeni na odlewy ze stopów aluminium 4.35/5 (20)


Wprowadzenie

I Czesc teoretyczna

1. Charakterystyka mas rdzeniowych
2. Utwardzanie rdzeni przez ogrzewanie w rdzennicy
3. Proces goracej rdzennicy
3.1.Zasada wykonywania rdzeni
3.2.Materialy stosowane w metodzie hot- box
3.2.1. Piaski kwarcowe
(SiO2
3.2.2. Masy na bazie zywic
3.2.3. Katalizatory
3.2.4. Oddzielacze
3.2.5. Utwardzacze
3.2.6. Pokrycia ochronne
3.3.Przygotowanie masy rdzeniowej
3.3.1. Dobór skladu masy
3.3.2. Sporzadzanie masy
4. Badanie wlasciwosci mas rdzeniowych
4.1.Badanie wlasciwosci wytrzymalosciowych
4.2.Wytrzymalosc rdzeni goracych i po ostudzeniu
4.3.Badanie wlasciwosci technologicznych
4.4.Oznaczenie zawartosci wilgoci
4.5.Przepuszczalnosc (wspólczynnik przepuszczalnosci)
4.6.Scieralnosc (osypliwosc)
4.7.Plynnosc
4.8.Twardosc powierzchniowa
4.9.Rozszerzalnosc cieplna
4.10.Gazotwórczosc
4.11.Wybijalnosc
5. Wykonywanie rdzeni
5.1.Oprzyrzadowanie
5.2.Maszyny i urzadzenia
5.2.1. Nadmuchiwarki
5.2.2. Strzelarki
6. Technologie oparte na PROCESIE goracej rdzennicy
6.1Technologia PROH
6.2.Technologia wstrzasów termicznych
„THERMOSHOCK”
6.3.Proces HBC
7. Zasady procesu regeneracji mas
8. Regeneracja piasku stosowanego na rdzenie
9. Wady odlewów spowodowane materialami formierskimI
10. Szkodliwosc mas dla otoczenia
10.1.Masy ze spoiwami organicznymi
10.2.Szkodliwosc mas zuzytych


II Czesc badawcza

1. Cel i zakres badan
2. Metodyka i zasady badan materialów formujacych rdzeniE
2.1. Stosowane surowce
2.2. Pobieranie próbek
2.3. Wykonanie ksztaltek
3. Zestawienie i omówienie wyników
3.1.Wyniki badan
3.2. Wyniki obliczen
3.3. Badania statystyczne
4. Podsumowanie wyników
4.1. Wlasciwosci technologiczne i wytrzymalosciowe
5. Efekty wdrozenia badan na skale przemyslowA

6. Wnioski
7. Biblografia
8. Spis tabel
9. Spis wykresów
10. Spis rysunków

Oceń