Bariery psychologiczne w uczeniu się jezyka angielskiego w dwóch róznych systemach: stacjonarnym i na odleglosc.


Wstęp……..
4

Rozdzial I
Temat pracy w świetle literatury
przedmiotu…….. 7

1. Czynniki wpływajace na proces uczenia się jezyka
obcego……… 7
2.1 Czynniki
podmiotowe………
7
2.1.1
Motywacja………
8
2.1.2 Osobowosc……..
21
2.1.3 Talent jezykowy……..
22
2.1.4 Wiek
ucznia………
26
2.2 Czynniki
przedmiotowe……..
28
2.2.1 Sytuacja
dydaktyczna……..
28
2.2.1.1 Nauka jezyka w systemie stacjonarnym, a
system nauczania na odleglosc……… 32
2.2.1.2 Rola czynników
dydaktycznych…….. 37
2.2.2 Sytuacja spoleczno-ekonomiczna……..
42
2.3 Bariery psychiczne w uczeniu się jezyka
angielskiego……… 44
2.3.1 Definicja barier
psychicznych………
44
2.3.2 Napiecie emocjonalne wywolane porazka………
45
2.3.3 Wstyd zwiazany z byciem obserwowanym przez
innych…….. 47
2.3.4 Niesmialosc……..
48
2.3.5 Brak pewnosci
siebie……..
50
2.3.6 Schematyzm postrzegania i sztywnosc myslenia………
52
2.3.7 Zla komunikacja
interpersonalna……..
52
2.3.8 Bledne nastawienie wzgledem procesu uczenia
się jezyka…….. 55
2.3.9 Samoocena i
samokontrola………
56
2.3.10 Brak zdolnosci jezykowych lub obawa przed ich
wykorzystaniem …….. 57


Rozdzial II
Metodologiczne zalozenia badan wlasnych………
59

3. Cel oraz przedmiot badan……..
60
4. Podstawowe problemy i hipotezy
badawcze………
61
5. Metody i narzedzia
badawcze………
65
5.1 Kwestionariusz
Q1……..
67
6. Organizacja i forma prowadzenia badan………
71


Rozdzial III
Temat pracy w świetle wyników badan
wlasnych…….. 72

7. Wyniki badan……..
73
7.1 Charakterystyka ankietowanych – system
stacjonarny……… 73
7.2 Charakterystyka ankietowanych – system na odleglosc………
77
7.3 Wyniki badan – kwestionariusz
Q1………
82
8.
Wnioski……..
156

Zakończenie……..
163

9.
Aneks……..
165
10.
Bibliografia………
166
11. Spis
tabel……..
169

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>