Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie


Wstęp

Rozdzial I
Bezpieczeństwo i higiena pracy w prawie polskim- źródła prawa

Rozdzial II
Charakterystyka służby Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w Kodeksię Pracy

2.1.Definicja BHP
2.2.Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
2.3.Podstawowe obowiazki pracodawcy w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy
2.3.Prawa i obowiazki pracownika w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy
2.4.Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
2.5.Profilaktyka ochrony zdrowia
2.6.Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
2.7.Środki ochrony indywidualnej


Rozdzial III
Prawo budowlane a bezpieczenstwo i higiena pracy

3.1. Opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy
3.2.Bezpieczeństwo i higiena pracy przy prowadzeniu robót budowlanych
3.3.Odpowiedzialnosc osób pelniacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie za przestrzeganie wymagan w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy


Rozdzial IV
Analiza bezpieczenstwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie budowlanym

4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa budowlanego SKANSKA
4.2. Przepisy BHP stosowane w przedsiębiorstwie budowlanym SKANSKA
4.3. Standardy bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie budowlanym SKANSKA
4.4. Przyklad wdrazania i funkcjonowania systemu monitorowania bezpieczenstwa pracy w SKANSKA na budowie „Zlotych Tarasów


Zakończenie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>