Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce na przestrzeni lat 1991-2001


Wstęp………5

Rozdzial I
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – zagadnienia wstepne………7

1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – definicja, pojecia podstawowe………8
2. Czynniki decydujace o naplywie inwestycji zagranicznych………10
3. Uregulowania prawne w zakresię bezposrednich inwestycji zagranicznych………23
3.1. Pierwsze regulacje dotyczace joint ventures – Ustawa z 1986 roku………28
3.2. Ustawa o spólkach z udzialem zagranicznym z 1988 roku………32
3.3. Ustawa o spólkach typu joint venture z 1991 roku………36
3.4. Nowelizacje po 1991 roku………40


Rozdzial II
Analiza naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych do Polski………42

1. Analiza procesu otwierania się polskiej gospodarki na kapital zagraniczny………43
1.1. Analiza SWOT 46
2. Analiza naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1991-2001v49
2.1. Źródła naplywu inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1991-2001………51
2.2. Struktura skumulowanych inwestycji zagranicznych w ujęciu branzowym………54
2.3. Inwestycje zagraniczne w ujęciu regionalnym………57


Rozdzial III
Wpływ bezposrednich inwestycji zagranicznych na gospodarke Polski………59

1. Miejsce podmiotów z udzialem kapitału zagranicznego w gospodarce Polski………60
2. Obroty handlu zagranicznego w Polsce w 2001 roku………64
3. Bezposrednia obsługa inwestorów zagranicznych………70
4. Wpływ bezposrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjnosc regionu………72
5. Szanse Polski na wzrost inwestycji zagranicznych………82


Zakończenie………84
Bibliografia………87
Spis tabel i wykresów………90

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>