Biznes plan dla gospodarstwa agroturystycznego na terenie gminy XYZ.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp…………5

Rozdzial I
Ogólne informacje o agroturystyce

1.1. Geneza turystyki wiejskiej………… 7
1.2. Pojecie i funkcje agroturystyki …………9
1.3. Czynniki wpływajace na rozwój działalności agroturystycznej …………10
1.4.1. Definicja i podzial podmiotów agroturystycznych …………13
1.4.2 Agroturystyka w polskim ustawodawstwie………… 16
1.4.3 Działalność agroturystyczna jako szansa rozwoju dla wsi w programach Unii Europejskiej………… 18


Rozdzial II
Podstawowe wiadomosci biznes planu

2.1. Pojecie, cele i zakres biznes planu………… 20
2.2. Cechy biznes planu………… 22
2.3. Funkcje biznes planu …………24
2.4. Konstrukcja biznes planu i charakterystyka jego elementów …………25


Rozdzial III
Projekt biznes planu dla funkcjonowania i rozwoju konkretnego gospodarstwa agroturystycznego.

3.1. Opis przedsiewziecia …………28
3.1.1. Dane o firmie …………28
3.1.2. Wymagania formalno – prawne …………30
3.1.3 Cel i zakres przedsiewziecia …………31
3.1.4 Wykonawcy oraz otoczenie przedsiewziecia …………33
3.2. Analiza marketingowa …………34
3.2.1. Opis i analiza konkurencji …………34
3.2.2. Opis i analiza rynku zbytu …………35
3.2.3. Plan marketingowy …………38
3.3. Plan zatrudnienia i techniczny plan pracy …………41
3.3.1. Plan zatrudnienia …………41
3.3.2. Techniczny plan pracy………… 42
3.4. Analiza SWOT i analiza finansowo – ekonomiczna …………44
3.4.1 Analiza SWOT …………44
3.4.2. Analiza finansowo-ekonomiczna …………45


Wnioski …………47
Spis tabel i wykresów………… 50


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)