Charakterystyka i warunki skutecznej komunikacji w przedsiębiorstwie.


Wstęp……….4

Rozdział I.
Teoretyczne podstawy realizacji procesu komunikowania się w przedsiębiorstwie

1.1. Interpretacja terminów podstawowych………..6
1.2. Modele komunikowania się………..12
1.3. Struktura procesu komunikowania się w organizacji………..14
1.4. Znaczenie procesu komunikowania się we współczesnych organizacjach………..20
1.5. Podsumowanie………..24

Rozdział II.
Założenia wybranych form komunikacji organizacyjnych

2.1. Formy komunikowania się w organizacji………..26
2.1.1. Komunikacja interpersonalna i jej rodzaje………..27
2.1.2. Specyfika komunikacji behawioralnej………..30
2.2. Kierunki przesyłania komunikatów w przedsiębiorstwie………..34
2.3. Rodzaje sieci komunikacyjnych………..37
2.4. Style komunikowania się………..41
2.5. Podsumowanie………..43


Rozdział III.
Bariery wpływające na skuteczność komunikowania się w przedsiębiorstwie

3.1. Ogólne uwagi na temat przeszkód w procesię komunikowania się………..48
3.2. Bariery behawioralne i interpersonalne………..49
3.3. Techniczno-organizacyjne bariery komunikowania się w organizacji………..59
3.4. Trudności ekonomiczne poprawnej komunikacji………..62
3.5. Podstawowe błędy popełniane w procesię komunikowania się………..62
3.6. Podsumowanie……….66


Rozdział IV.
Badania skuteczności komunikowania się w przedsiębiorstwie

4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ jako obiektu badań empirycznych………..67
4.2. Założenia metodyczne………..68
4.3. Prezentacja materiału empirycznego i jego analiza………..70
4.4. Wnioski końcowe………..79


Zakończenie ……….82
Literatura ……….84
Spis rysunków ……….86
Spis tabel ……….87
Spis załączników ……….88

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>