Controlling w banku jako system wspomagania zarządzania na przykładzie banku XXX.


Wstęp ………..6

Rozdzial 1
Charakterystyka systemu controlligu banku

1.1 Istota, geneza i rozwój controllingu w banku ………..8
1.2. Rodzaje, zadania i funkcje controllingu……….. 14
1.3. Controlling a kontrola ………..18
1.4. Podstawowe warunki wdrazania controllingu w banku ………..23


Rozdzial 2
Controller w strukturze organizacyjnej banku

2.1. Pojecie i rola controllera w banku ………..28
2.2. Funkcje i zadania controllera w banku ………..32
2.3. Pozycja controllera w strukturze organizacyjnej banku……….. 36
2.4. Niezbedne kompetencje controllera w banku ………..40


Rozdzial 3
Instrumenty controllingu w banku

3.1. Klasyfikacja instrumentów controllingu w banku……….. 42
3.2. Istota controllingu strategicznego i operacyjnego……….. 44
3.3. Strategiczne instrumenty controllingu w banku ………..48
3.4. Operacyjne instrumenty controllingu w banku……….. 61


Rozdzial 4
Analiza funkcjonowania controllingu w banku

4.1 Historia i charakterystyka banku
4.2 Strategiczne instrumenty controllingu w banku
4.3 Operacyjne instrumenty controllingu w banku
4.4 Uwarunkowania dalszego rozwoju banku


Zakończenie.
Bibliografia