Cyberprzemoc wśród młodzieży gimnazjalnej.

 


Wstęp

Rozdzial I
Cyberprzestrzen

1.1 Internet jako wirtualna rzeczywistosc
1.2 Wirtualny swiat. Spolecznosci wirtualne – cyberspolecznosci
1.3 Dzieci i Internet. Skutki korzystania z Internetu dla dzieci i mlodziezy. Uzaleznienie od sieci

Rozdzial II
Cyberprzemoc

2.1 Cyberprzemoc forma przemocy szkolnej
2.2 Cyberprzemoc
2.3 Rodzaje i metody cyberprzemocy
2.4 Rodzice i nauczyciele przeciw cyberprzemocy

Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1 Przedmiot i cel badan
3.2 Problemy i hipotezy badawcze
3.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.4 Charakterystyka badanej populacji

Rozdzial IV
Wyniki badan

4.1 Znajomosc zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży gimnazjalnej
4.2 Powody ataków. Ofiara, agresor. Skutki cyberprzemocy
4.3 Znajomosc przez mlodziez gimnazjalna kampanii i organizacji prowadzacych akcje zwalczajace cyberprzemoc

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis zdjec
Zalacznik

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>