Cyberterroryzm jako zagrożenie XXI wieku. 4.27/5 (41)


Streszczenie……….3

Wstęp……….4

Rozdział I
Charakterystyka cyberprzestrzeni i kierunki jej ewolucji.

1.1. Pojęcie cyberprzestrzeni, cyberprzestępczości i cyberterroryzmu ……….6
1.2. Cyberprzestrzeń jako obiekt ataków terrorystycznych……….14
1.3. Definiowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni……….19


Rozdział II
Bezpieczeństwo informacyjne w Polsce i UE w XXI wieku.

2.1. Zarządzenie bezpieczeństwem informacyjnym w Polsce……….24
2.2. Bezpieczeństwo informacyjne w krajach Unii Europejskiej……….30
2.3. Problem hackerstwa i haktywizmu w cyberprzestrzeni……….39


Rozdział III
Cyberterroryzm jako nowa twarz terroryzmu.

3.1. Terror w sieci – Internet jako bron……….44
3.2. Terror w powietrzu – zagrożenie bezprzewodowe……….47
3.3. Walka z terroryzmem……….50
3.4. Wiedza społeczeństwa na temat zagrożeń cyberterroryzmu i skutków jego działań – ankieta, analiza wyników badan własnych……….52


Zakończenie……….63
Literatura……….65
Spis wykresów……….69

Oceń