Działalność franchisingowa na przykładzie firmy McDonald’s

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………3

Rozdzial 1
Koncepcja franchisingu

………4
1.1. Niektóre sposoby rozumienia pojecia franchising
1.2. Franchising – typy i formy

Rozdzial 2
Szanse i ograniczenia zwiazane z dzialalnoscia

franchisingowa………24
2. 1. Prawne uregulowania franchisingu
2. 2. Analiza organizacyjnych i realizacyjnych
uwarunkowan działalności franchisingowej
2.3. Działalność franchisingowa w sferze miedzynarodowej

Rozdzial 3
Wybrane aspekty działalności franchisingowej na
przykładzie firmy McDonald’s………51

3.1. McDonald’s – ogólna charakterystyka firmy
3.2. Funkcjonowanie franchisingu w McDonald’s Polska


Zakończenie………70
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tablic


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)