Działalność franchisingowa na przykładzie firmy McDonald’s


Wstęp………3

Rozdzial 1
Koncepcja franchisingu

………4
1.1. Niektóre sposoby rozumienia pojecia franchising
1.2. Franchising – typy i formy

Rozdzial 2
Szanse i ograniczenia zwiazane z dzialalnoscia

franchisingowa………24
2. 1. Prawne uregulowania franchisingu
2. 2. Analiza organizacyjnych i realizacyjnych
uwarunkowan działalności franchisingowej
2.3. Działalność franchisingowa w sferze miedzynarodowej

Rozdzial 3
Wybrane aspekty działalności franchisingowej na
przykładzie firmy McDonald’s………51

3.1. McDonald’s – ogólna charakterystyka firmy
3.2. Funkcjonowanie franchisingu w McDonald’s Polska


Zakończenie………70
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tablic

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>