Działalność marketingowa banku na przykładzie oddziału Pekao S.A.Wstęp

Rozdzial I
Marketing bankowy w ujęciu teoretycznym

1.1. Istota i cele marketingu w bankowosci
1.2. Elementy marketingu mix(5P)
1.2.1. Produkt (produkt)
1.2.2. Cena (price)
1.2.3. Dystrybucja (place)
1.2.4. Promocja (promotion)
1.2.5. Ludzie (people)


Rozdzial II.
Działalność marketingowa banku

2.1. Reklama w banku
2.1.1. Reklama prasowa
2.1.2. Reklama radiowa
2.1.3. Reklama telewizyjna
2.1.4. Reklama internetowa
2.2. Aktywizacja sprzedazy
2.3. Sprzedaz osobista
2.4. Public relations i sponsoring

Rozdzial III
Działania marketingowe w oddziale Pekao S.A.

3.1. Charakterystyka Banku Pekao S.A.
3.2. Funkcje i zadania dzialu marketingu banku PKO BP
3.3. Reklama jako najskuteczniejsze narzedzie promocji banku
3.3.1. Kampanie reklamowe banku
3.3.2. Wydatki reklamowe w latach 2011- 2012
3.4. Sponsoring w latach 2010-2013


Zakończenie
Bibliografia
Pozycje ksiazkowe
Strony internetowe
Spis rysunków
Spis tabelZostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>