Fałszowanie pieniędzy – wybrane aspekty prawne, kryminologiczne i ekonomiczne

7 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Geneza, definicje i funkcje pieniądza

1. Historia i definicje pieniądza
2. Ekonomiczne funkcje pieniądza
3. Społeczne funkcje pieniądza
4. Formy współczesnego pieniądza


Rozdział II
Międzynarodowe regulacje dotyczące zapobiegania i zwalczania fałszowania pieniędzy

1. Konwencja Międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy
2. Wybrane decyzje ramowe Rady Unii Europejskiej


Rozdział III
Ustawowe znamiona przestępstwa z art. 310 Kodeksu Karnego

1. Ustawowe znamiona podmiotu przestępstwa
2. Ustawowe znamiona przedmiotu ochrony (zamachu)
3. Ustawowe znamiona strony podmiotowej przestępstwa
4. Ustawowe znamiona strony przedmiotowej przestępstwa
5. Zagrożenie karą i tryb ścigania


Rozdział IV
Kryminologiczny obraz zjawiska

1. Art. 310 Kodeksu Karnego w świetle statystyk policyjnych
2. Art. 310 Kodeksu Karnego w świetle statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości
3. Fałszowanie waluty euro


Rozdział V
Przeciwdziałanie i zwalczanie fałszowania pieniędzy

1. Zabezpieczenia monet i banknotów
2. Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej – INTERPOL i Europejski Urząd Policji – EUROPOL


Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel i wykresów