Formy spędzania czasu wolnego osadzonych w areszcie sledczym


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Srodowisko wiezienne i proces adaptacji osadzonych, w świetle literatura przedmiotu

1.1 Pojecie, przyczyny powstania podkultury wieziennej w zakladach karnych………. 5
1.2 Charakterystyka przejawów podkultury wieziennej i komunikacja wiezniów………. 16
1.3 Sposoby spedzania czasu wolnego osadzonych………. 25


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

2.1 Przedmiot, cele i typ badan ……….30
2.2 Problemy badawcze ……….33
2.3 Teren i próba badawcza………. 34
2.4 Metoda i techniki badawcze oraz narzedzia badawcze………. 36
2.5 Etapy i organizacja badan wlasnych ……….39


Rozdzial III
Formy realizowania czasu wolnego badanych osadzonych w areszcie sledczym

3.1 Formy zajęć w czasię wolnym przed osadzeniem badanych i w trakcie pobytu w areszcie sledczym……….. 40
3.2 Charakterystyki form zajęć osadzonych w czasię wolnym ……….41


Zakończenie………. 55
Bibliografia
Aneksy


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>