Implementacja Dyrektywy uslugowej – ustawa o swiadczeniu uslug.Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Wolnosc gospodarcza

1.1 Znaczenie wolnosci gospodarczej……….. 13
1.2 Wolnosc gospodarcza w Polsce……….. 17
1.3 Polska w porównaniach miedzynarodowych……….. 20
1.4 Koncesje i zezwolenia……….. 23
1.5 Działalność regulowana ………..25
1.5.1. Zawody regulowane ………..27

Rozdzial 2.
Wolnosc gospodarcza w Polsce na tle innych krajów

2.1 Wolnosc gospodarcza w prawie wspólnotowym i polityka unii europejskiej w dziedzinie przedsiebiorczosci……….. 42
2.2 Indeks wolnosci gospodarczej (iwg)……….. 44
2.2.1. Stopien (indeks) regulacji (ir)……….. 46

Rozdzial 3.
Dyrektywa 2006/123/WE o uslugach na rynku wewnetrznym

3.1 Cele dyrektywy……….. 51
3.2 Zakres podmiotowy dyrektywy……….. 53
3.3 Zakres przedmiotowy ………..55
3.4 Wpływ dyrektywy na konkurencyjnosc gospodarki ………..56
3.5 Wpływ dyrektywy na przedsiębiorstwa sektora uslugowego……….. 61
3.6 Wpływ dyrektywy na rynek pracy ………..67
3.7 Ocena zmiany sytuacji konkurencyjnej polskich przedsiebiorstw ………..68
3.8 Bariery dla przedsiebiorczosci……….. 73

Rozdzial 4.
Transpozycja

4.1 Zalozenia ustawy implementujacej przepisy dyrektywy ………..78
4.2 Sposób wdrozenia przepisów dyrektywy 2006/123/WE……….. 81
4.3 Tabela zgodnosci ………..81

Wnioski ………..92
Bibliografia……….. 95
Spis rysunków ………..101
Spis tabel ………..101
Spis wykresów ………..102

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>