Inwestycje zagraniczne w Polsce w perspektywie przystapienia Polski do Unii Europejskiej

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp

Rozdzial I

1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych.
2. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne – definicja
3. Inwestycje bezpośrednie a korporacje transnarodowe
4. Inwestycje bezpośrednie jako forma dlugoterminowych lokat kapitalowych za granica
5. Czynniki wpływajace na inwestowanie kapitału za granica
6. Oddzialywanie Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych na gospodarke kraju przywozacego i wywozacego kapital


Rozdzial II

1. Partnerstwo Dla Czlonkostwa
2. Cele
3. Zasady
4. Priorytety oraz cele pośrednie
5. Glówne instrumenty pomocy technicznej i finansowej Wspólnoty
6. Warunkowosc
7. Wdrazanie pomocy przed czlonkowskiej
8. Aneks
8.1. Kryteria polityczne
8.2. Kryteria ekonomiczne
8.3. Zdolnosc do przyjecia obowiazków wynikajacych z czlonkostwa
8.4. Administracyjna zdolnosc do stosowania acquis


Rozdzial III

1. Inwestycje w latach dziewiecdziesiatych
2. Efekty zagranicznych inwestycji bezposrednich w Polsce
3. Klimat inwestycyjny
4. Stan inwestycji zagranicznych w Polsce
5. Liczba inwestorów na liscie Panstwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych
6. Wielkosc inwestycji wedlug kraju pochodzenia kapitalu
7. Najwieksi inwestorzy zagraniczni w Polsce
8. Najnowsze dane kapitalowe z poczatku 1999r


Zakończenie

Bibliografia