Inwestycje zagraniczne w sektorze prywatnym na Litwie


Uwagi wstepne………3

Rozdzial I.
Formy naplywu kapitału zagranicznego

1.1. Źródła finansowania inwestycji………4
1.2. Podstawy prawne inwestycji zagranicznych………4
1.3. Formy naplywu inwestycji zagranicznych………5


Rozdzial II.
Atrakcyjność inwesytcyjna sektorów gosporarki litewskie

1.1. Umowy miedzynarodowe………8
1.2. Ulgi podatkowe dla inwestorów zagranicznych………8
1.3. Transfer zysków………8
1.4. Klimat inwestycyjny………9
1.5. Specjalne strefy ekonomiczne………12


Rozdzial III.
Udział inwestycji zagranicznych w sektorze prywatnym na litwie

1.1. Formowanie sektora prywatnego na litwie………14
1.2. Rola importu i eksportu w zmianie inwestycji zagranicznych kraju………15
1.3. Udział inwestycji w sektorze prywatnym litwy………20


Biblografia 23

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>