Istota komunikacji interpersonalnej w przebiegu rozmów kwalifikacyjnych.


Wstęp………4

Rozdział 1
Komunikacja w literaturze przedmiotu ………5

1.1 Zagadnienia związane z komunikacją i procesem komunikowania się.
1.2 Cechy i funkcje komunikowania
1.3 Struktura procesu komunikowania
1.4 Modele komunikowania
1.5 Przyczyny zaburzeń w komunikacji interpersonalnej
1.6 Indywidualne style komunikowania się

Rozdział 2
Komunikacja werbalna i niewerbalna………18

2.1 Istota komunikacji werbalnej
2.2. Zasady komunikacji werbalnej
2.3 Dyskusja, debata i pertraktacje
2.4 Rola komunikacji niewerbalnej
2.5 Formy i rodzaje komunikacji niewerbalnej
2.6 Wzajemne związki między komunikacją werbalną a niewerbalną

Rozdział 3
Wpływ komunikacj werbalnej i nierwerbalnej ……..38.

3.1 Komunikacja jako perswazja
3.2 Aktywność konwersacyjna
3.3 Zasady poprawnego komunikowania się
3.4 Trudne sytuacje

Rozdział 4
Wykorzystanie mowy ciała w rozmowach kwalifikacyjnych ……..48.

4.1 Istota i cel rozmowy kwalifikacyjnej
4.2 Etapy rozmowy kwalifikacyjnej
4.3 Mowa ciała w rozmowie kwalifikacyjnej
4.4 Przykłady trudnych pytań i sposoby radzenia sobie z nimi

Zakończenie………58
Biblografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Streszczenie


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>