Jakość w zaopatrzeniu na przykładzie firmy XYZ.


1. Wstęp……… 3.

2. Cel i zakres pracy………5.

3. Firma XYZ………6.

3.1.Historia firmy………6.
3.2.Stan obecny firmy………7.


4. Cele w zaopatrzeniu………10.

4.1.Koszty ogólne………14.
4.2.Współpraca z dostawcami………15.
4.3.Klient jest królem (Nasz klient nasz Pan)………19.
4.4.QFD:Quality Funkction Deploytment (Rozwinięcie Funkcji Jakości) 21.


5. Wybór i ocena poddostawców………26.

5.1.Sporządzenie dokumentacji zaopatrzeniowej………28.
5.2.Wybór i ocena poddostawców własnych………29.
5.3.Dokonywanie uzgodnień z poddostawcą odnośnie zapewnienia jakości………30.

5.4.Ocena poddostawców………31.
5.5.Badanie pierwszej próbki………34.


6. Kontrola dostaw………38.

6.1.Typy planów badań………41.
6.2.Rodzaje normalnych planów badań………42.


7. Badania własne………53.

7.1.Ocena poddostawcy na przykładzie firmy XXX 54………
7.2.Wnioski z przeprowadzonych badań………66.


8. Sterowanie obiegiem dokumentów………68.

9.Pposdumowanie………73.

10. Literatura………75.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>