Kierunki rozwoju opakowań towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym na podstawie umowy międzynarodowej ADR 4.21/5 (19)

3 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp ……… 4

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty opakowań i oznaczeń towarów

1.1 Geneza opakowań oraz ich oznaczeń ……… 6
1.2 Pojęcie opakowania i jego funkcje ……… 8
1.3 Rodzaje opakowań ……… 16
1.4 Znaczenie oraz wymagania dotyczące opakowań ……… 20
1.5 Rola oraz podział oznaczeń opakowań ……… 25

Rozdział 2
Charakterystyka ładunków i sposobów oznaczeń w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych

2.1 Pojęcie i klasyfikacja materiałów niebezpiecznych……… 29
2.2 Wymagania dotyczące opakowań materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym ……… 36
2.3 Charakterystyka systemu oznakowań sztuk przesyłki towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ……… 42
2.4 Charakterystyka systemu oznakowań pojazdów w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych ……… 48
2.5 Wymagania dotyczące tablic ostrzegawczych w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych ……… 54

Rozdział 3.
Kierunki i tendencje rozwojowe opakowań w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych

3.1 Analiza porównawcza stosowanych rodzajów opakowań w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych ……… 58
3.2 Obszary i kierunki rozwoju opakowań w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych ……… 67
3.3 Zastosowanie systemów inteligentnych opakowań ładunków w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych ……… 74

Podsumowanie ……… 81
Spis literatury ……… 85
Wykaz rysunków ………87
Wykaz tabel ……… 88

Opis zawartości pracy:

Celem pracy jest przedstawienie podstawowych pojęć związanych z rodzajami opakowań oraz systemami oznakowania ładunków niebezpiecznych w procesach składowania, przeładunku oraz transportu, wskazanie zagrożeń i szkodliwości omawianych materiałów związanych z niewłaściwym doborem pojemników do przewozu oraz brakiem lub nieodpowiednim sposobem oznakowania ładunków, a także ocena obecnego stanu oraz tendencji i kierunków rozwoju technologii opakowań i systemów oznakowania towarów niebezpiecznych.
Ze względu na cel pracy, wprowadzony został podział treści na następujące rozdziały:

W rozdziale pierwszym została przedstawiona geneza stosowania opakowań oraz oznakowań produktów, aspekty teorytyczne związanych z nimi zagadnień, a także ich funkcje, cele oraz znaczenie w procesach przewozowych oraz magazynowania i dotyczące ich wymagania;

W rozdziale drugim zdefiniowano materiały niebezpieczne, scharakteryzowano rodzaje opakowań i systemów oznakowania dotyczące poszczególnych grupy towarów niebezpiecznych oraz potencjalne zagrożenia związane z niewłaściwym doborem środków zapobiegawczych w łańcuchu dostaw;

W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę porównaczą i ocenę efektywności używanych obecnie rodzajów opakowań w transporcie drogowym, zidentyfikowano obszary udoskonalania opakowań oraz, w miarę możliwości, określone zostały kierunki i tendencje rozwojowe w zakresie stosowanych opakowań, a także potencjalne zastosowania systemów opakowań inteligentnych oraz monitorowania ładunków w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych.

Oceń