Kompleksowe zarządzanie jakością podczas wytwarzania mebli.


Wstęp……….5

Rozdział 1.
Charakterystyka TQM definicje podstawowych pojęć jakości………9

1.1. TQM – definicje i
zakres………9
1.2. Prekursorzy TQM………13
1.2.1.W. Edwards Deming……….14
1.2.2.Philip B. Crosby……….19
1.2.3.Joseph M. Juran………23
1.2.4.Japońskie podejście do jakości……….28
1.3. Podstawowe Definicje Pojęć Jakości……….33
1.4. Metody zarządzania jakością………49
1.5. Analiza metody QFD………51
1.6. Koszty jakości……….53


Rozdział 2.
Charakterystyka obiektu badawczego ……….56

2.1. Historia powstania
obiektu………56
2.2. Struktura organizacyjna i zasady
funkcjonowania……….57
2.3. Analiza SWOT……….59
2.4. Metody dokumentowania wyników z jakości……….64
2.5. Sposoby zdobywania zamówień na
meble………64
2.5.1. Uzgadnianie wyglądu mebli z
klientem………65
2.5.2. Projektowanie mebli na zamówienie……….66
2.5.3. Sporządzanie dokumentacji technologicznej i kalkulacji wstępnej………67
2.5.4. Zawieranie kontraktu z
klientem……….68
2.5.5. Kontrola Jakości na poszczególnych etapach produkcji
mebli………69
2.5.6. Konsultacja z klientem w czasię produkcji mebli na
zlecenie………71
2.5.7. Niebezpieczeństwo podczas produkcji
mebli………71
2.5.8. Powstawanie odpadów podczas produkcji
mebli……….72


Rozdział 3.
Analiza wyników jakości produkcji mebli………73

3.1. Ocena poziomu jakości mebli w okresie miesięcznym w oparciu o……….73
3.1.1. Diagram Pareto – Lorenza………73
3.1.2. Diagram Ishikawy………75
3.1.3. Poziom ryzyka według FMEA……….77
3.2. Ocena poziomu jakości mebli w okresie kwartalnym w oparciu o:
……….82
3.2.1. Diagram Pareto – Lorenza………82
3.2.2. Diagram Ishikawy……….84
3.2.3. Poziom ryzyka według FMEA……….85
3.3. Ocena poziomu jakości mebli w okresie półrocznym w oparciu o:
……….86
3.3.1. Diagram Pareto – Lorenza………86
3.3.2. Diagram Ishikawy………88
3.3.3. Poziom ryzyka według FMEA……….89
3.4. Ocena poziomu jakości mebli w okresie rocznym w oparciu o:……….90
3.4.1. Diagram Pareto – Lorenza……….90
3.4.2. Diagram Ishikawy……….92
3.4.3. Poziom ryzyka według FMEA……….93
3.5. Analiza zagrożeń………94
3.6. Analiza emitowanych zanieczyszczeń……….96


4.
Podsumowanie……….97
5.Bibliografia………100
6. Spis tabel………103
7. Spis rysunków………104

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>