Komunikacja istotnym elementem kultury organizacyjnej.


Wstęp……….5

Rozdział I.
Wprowadzenie do kultury organizacyjnej……….7

1. Istota kultury organizacyjnej……….8
2. Przejawy i składniki kultury organizacyjnej……….10
3. Funkcje kultury organizacyjnej ……….13
4. Proces kształtowania się kultury organizacyjnej……….17
4.1. Czynniki wpływające na kształtowanie się kultury organizacyjnej……….20
4.2. Etapy nabywania kultury organizacyjnej……….23
5. Profile kultur organizacyjnych……….26


Rozdział II.
Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej.

1. Istota komunikacji interpersonalnej ……….33
2. Główne funkcje komunikowania interpersonalnego……….35
3. Komunikacja pionowa i pozioma……….36
4. Nowoczesne sposoby komunikowania się……….41
5. Determinanty skutecznej komunikacji i jej bariery……….44


Rozdział III
Wielokulturowe dylematy komunikowania się w organizacji

1. Zjawisko dysonansu kulturowego jako czynnik utrudniający komunikację……….51
2. Różnorodność kulturowa jako wyznacznik komunikowania się ludzi w organizacji……….58
3. Komunikacja jako element kształtujący wizerunek kultury organizacyjnej……….61
4. Rekomendacja do praktyki menedżerskiej dotycząca komunikacji w organizacji wielokulturowej……….65


Zakończenie ……….70
Bibliografia ……….72
Wykaz tabel……….75
Wykaz rysunków……….75
Oświadczenie……….76


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>