Komunikacja rodziców z dorastającymi dziećmi.


Wstęp…………. 3

Rozdział 1.
Problem komunikacji rodziców z dorastającymi dziećmi – rozważania teoretyczne

1.1. Co to jest komunikacja? …………. 4
1.2. Rodzaje i modele komunikacji …………. 5
1.3. Dorastanie – ogólna charakterystyka wieku dojrzewania …………. 10
1.4. Dzieci – ich problemy wieku dojrzewania samych ze sobą i w relacjach z rodzicami …………. 12
1.5. Stosunek młodzieży do innych (rodziny, rówieśników) w okresie dorastania …………. 13
1.6. Konflikty …………. 15
1.6.1. Czym jest konflikt? …………. 15
1.6.2. Konflikt pokoleń …………. 16
1.6.3. Przyczyny konfliktów między młodzieżą a rodzicami …………. 17
1.7. Postawy rodzicielskie …………. 19
1.8. Błędy popełniane przez rodziców przy porozumiewaniu się z dzieckiem …………. 25
1.9.1. Jak budować emocjonalną więź między rodzicami a dzieckiem? …………. 26

Rozdział 2.
Metodologia badań

2.1. Cel badań …………. 28
2.2. Problem badawczy …………. 28
2.3. Hipotezy badawcze …………. 29
2.4. Metody i narzędzia badań …………. 30
2.5. Teren badań, dobór próby badawczej………….. 31
2.6. Charakterystyka badanej populacji …………. 31

Rozdział 3.
Wnioski – wyniki badań

Zakończenie …………. 46
Bibliografia …………. 48
Aneksy …………. 50

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>