Komunikowanie się w organizacjach międzynarodowych na przykładzie korporacyjnej fabryki w PolsceWstęp

Rozdział I
Komunikowanie się w organizacji

1. Formy komunikacji wewnątrzorganizacyjnej
1.1 Cele komunikowania wewnątrzorganizacyjnej
1.2 Komunikowanie się pionowe i poziome
1.3 Komunikowanie między członkami grup i na zewnątrz organizacji
2. Rola komunikacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
3. Wzory komunikowania się w organizacji
4. Czynniki skutecznego komunikowania się w organizacji
5. Skuteczne komunikowanie w organizacji – eliminacja barier komunikacyjnych


Rozdział II
Komunikacja interpersonalna

1. Pojęcie, znaczenie i funkcje komunikacji
2. Proces, rodzaje i poziomy komunikacji
3. Bariery skutecznej komunikacji interpersonalnej
4. Zasady prawidłowego komunikowania się i typy temperamentów jego uczestników
5. Szkolenia pojęcie, cele i cykl
6. Wybrane metody szkoleniowe


Rozdział III
Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie

1. Istota różnorodności kulturowej
1.1 Różnice międzykulturowe pojęcie, argumenty pozytywne i negatywne
1.2 Zasady modyfikowania niepożądanych postaw
1.3 Idealny model organizacji wielokulturowej
2. System komunikowania organizacyjnego
3. System komunikowania poprzez instytucje reprezentujące pracowników
4. Bariery we współpracy międzykulturowej i analiza różnic w zespołach
5. Komunikowanie w procesię zarządzania wiedzą


Rozdział IV
Metodyka badawcza i zasady komunikacji na przykładzie organizacji międzynarodowej na terenie Łodzi

1. Cel i metodologia badań
2. Charakterystyka firmy i etapy jej przekształceń
3. Wartości, zasady i cel działania
4. Sposób oddziaływania na pracowników
5. Struktura organizacyjna
6. Proces adaptacji i szkolenia pracowników
7. Procesy i rodzaje i bariery komunikacji w firmie
8. Wyniki przeprowadzonej ankiety
8.1 Przekrojowa charakterystyka badanej jednostki
8.2 Opinie pracowników na temat procesów komunikacyjnych


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis tabel

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>