Komunikowanie się w organizacjach międzynarodowych na przykładzie korporacyjnej fabryki w PolsceWstęp

Rozdział I
Komunikowanie się w organizacji

1. Formy komunikacji wewnątrzorganizacyjnej
1.1 Cele komunikowania wewnątrzorganizacyjnej
1.2 Komunikowanie się pionowe i poziome
1.3 Komunikowanie między członkami grup i na zewnątrz organizacji
2. Rola komunikacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
3. Wzory komunikowania się w organizacji
4. Czynniki skutecznego komunikowania się w organizacji
5. Skuteczne komunikowanie w organizacji – eliminacja barier komunikacyjnych


Rozdział II
Komunikacja interpersonalna

1. Pojęcie, znaczenie i funkcje komunikacji
2. Proces, rodzaje i poziomy komunikacji
3. Bariery skutecznej komunikacji interpersonalnej
4. Zasady prawidłowego komunikowania się i typy temperamentów jego uczestników
5. Szkolenia pojęcie, cele i cykl
6. Wybrane metody szkoleniowe


Rozdział III
Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie

1. Istota różnorodności kulturowej
1.1 Różnice międzykulturowe pojęcie, argumenty pozytywne i negatywne
1.2 Zasady modyfikowania niepożądanych postaw
1.3 Idealny model organizacji wielokulturowej
2. System komunikowania organizacyjnego
3. System komunikowania poprzez instytucje reprezentujące pracowników
4. Bariery we współpracy międzykulturowej i analiza różnic w zespołach
5. Komunikowanie w procesię zarządzania wiedzą


Rozdział IV
Metodyka badawcza i zasady komunikacji na przykładzie organizacji międzynarodowej na terenie Łodzi

1. Cel i metodologia badań
2. Charakterystyka firmy i etapy jej przekształceń
3. Wartości, zasady i cel działania
4. Sposób oddziaływania na pracowników
5. Struktura organizacyjna
6. Proces adaptacji i szkolenia pracowników
7. Procesy i rodzaje i bariery komunikacji w firmie
8. Wyniki przeprowadzonej ankiety
8.1 Przekrojowa charakterystyka badanej jednostki
8.2 Opinie pracowników na temat procesów komunikacyjnych


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis tabel

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>