Konflikt jako zaklócenie procesu komunikacji w organizacji.Wstęp………3

Rozdzial I.
Proces komunikacji w organizacji

1. Pojecie i przebieg procesu komunikacji………5
2. Rodzaje i modele komunikacji………8
3. Funkcje procesu komunikowania i zasady dobrej komunikacji………13
4. Przeszkody w skutecznym komunikowaniu………18


Rozdzial II.
Charakterystyka konfliktu w organizacji

1. Pojecie i rodzaje konfliktów………25
2. Uczestnicy konfliktu………29
3. Przyczyny i skutki konfliktu………30
4. Przebieg konfliktu………34
5. Sposoby rozwiazywania konfliktów………36


Rozdzial III.
Wpływ konfliktu na funkcjonowanie organizacji

1. Znaczenie konfliktu………42
2. Pozytywne aspekty konfliktu………45
3. Negatywne aspekty konfliktu i sposoby zapobiegania im………50


Zakończenie………57
Streszczenie………59
Bibliografia………60
Spis rysunków i tabel………63


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>