Konflikty społeczne i metody ich likwidowania na przykładzie międzynarodowego towarzystwa ubezpieczeniowego oddzial w Polsce


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Konflikt jako zjawisko społeczne

1.1. Pojecie konfliktu i jego rodzaje ………..5
1.2. Przyczyny i konsekwencje powstawania konfliktu……….. 7
1.3. Przebieg konfliktu……….. 13


Rozdzial II.
metody likwidowania konfliktów

2.1. Tradycyjne metody likwidowania konfliktów……….. 19
2.1.1. Ignorowanie ………..19
2.1.2. Mediacje ………..20
2.1.3. Kompromis ………..21
2.2. Nowoczesne metody likwidowania konfliktów ………..22


Rozdzial III.
Konflikty w pracy i metody ich likwidowania

3.1. Konflikty w miejscu pracy ………..25
3.2. Rodzaje konfliktów w miejscu pracy ………..27
3.3. Sposoby likwidowania konfliktów w pracy ………..31


Rozdzial IV.
Czesc badawcza pracy

4.1. Cel i zakres badan wlasnych……….. 34
4.2. Narzedzia badawcze ………..35
4.3. Wyniki badan wlasnych ………..35
4.4. Wnioski z przeprowadzonych badan……….. 46
4.5. Porównanie badan wlasnych z teoria naukowa……….. 47


Bibliografia ……….. 49
Spis tabel i rysunków ………..50
Zalacznik ……….. 51
Ankieta ………..51

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>