Mediacja jako skuteczna forma alternatywnego rozwiązywania sporów

Wstęp………. 3

Rozdział I
Istota i charakter alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

1. Definicja ADR………. 5
2. Geneza ADR………. 8
3. Mediacja wśród alternatywnych metod rozwiązywania sporów……….13

Rozdział II
Teoretyczne założenia mediacji

1. Definicja mediacji……….16
2. Cechy i korzyści mediacji……….20
3. Podstawowe zasady prowadzenia mediacji……….23
4. Osoba mediatora……….26

Rozdział III
Idea sprawiedliwości naprawczej w prawie karnym.

1. Mediacja w polskim prawie karnym……….30
2. Geneza i pojęcie sprawiedliwości naprawczej……….33
3. Rola sprawiedliwości naprawczej w procesie mediacyjnym……….36

Rozdział IV
Mediacja w polskim systemie prawa.

1. Instytucja mediacji w prawie cywilnym……….39
2. Prawo rodzinne a mediacja……….44
3. Mediacja w polskim prawie pracy……….47
4. Mediacja w prawie administracyjnym……….55

Zakończenie……….58
Bibliografia……….59