Medycyna niekonwencjonalna


Wstęp………3

Rozdzial 1
Medycyna niekonwencjonalna……….5

1.1 Definicja pojecia medycyny niekonwencjonalnej……….5
1.2 Metody leczenia stosowane w medycynie niekonwencjonalnej……….8
1.3 Źródła niekonwencjonalnych metod leczenia……….14
1.4 Medycyna konwencjonalna kontra medycyna niekonwencjonalna. Miejsce medycyny alternatywnej we wspólczesnym społeczenstwie………19


Rozdzial 2
Zawód……………………………….27

2.1 Definicja i aspekty zawodu……………………….27
2.2 Etyka zawodowa……………………………….31
2.3 Kontrola spoleczna zawodu……………………….44


Rozdzial 3
Zakres i metoda badawcza……………….47

3.1 Problematyka i cele badania……………………….47
3.2 Metoda badawcza i uzasadnienie jej wyboru.
Wywiad swobodny – ogólna charakterystyka………. 49
3.3 Narzedzie badawcze………………………. 54


Rozdzial 4
Analiza wyników badan empirycznych……………….61Wnioski koncowe……………………………… 86
Bibliografia………………………………………88

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>