Mikroekonomiczna analiza i ocena sytuacji majatkowo-kapitalowej na przykładzie XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial 1
Charakterystyka firmy

1.1. Historia firmy ………7
1.2. Siec detaliczna w Polsce……… 7
1.3. Siec detaliczna w Niemczech……… 8
1.4. Siec detaliczna w Czechach……… 8
1.5. Siec detaliczna na Litwie……… 9
1.6. Siec logistyczna i hurtowa……… 10
1.7. Jakość paliwa ………11
1.8. Grupa kapitalowa XYZ……… 12
1.9. Program XYZ……… 13
1.10. Zarządzanie Segmentowe……… 14
1.11. Relacje z otoczeniem ……… 15
1.11.1. Mecenas kultury……… 15
1.11.2. Mecenas sportu……… 16
1.11.3. Fundacja XYZ ……… 17

Rozdzial 2
Sprawozdanie finansowe jeko źródłoinformacjie ekonomicznej

2.1. Bilans ……… 22
2.2. Rachunek zysków i strat ………27
2.3. Rachunek z przeplywów środków pienieznych Bilans ……… 30
2.4. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym Bilans ………37
2.5. Informacje dodatkowe ………39

Rozdzial 3
Analiza finansowa jako badanie sprawozdanie finansowego

3.1. Ogólna analiza bilansu ……… 40
3.1.1. Analiza wielkosci i dynamiki ……… 40
3.1.2. Analiza struktury ………43
3.2. Analiza wskaznikowa ………45
3.2.1. Analiza plynnosci finansowej ………46
3.2.2. Analiza rentownosci ………50
3.2.3. Analiza zadłużenia ………53
3.2.4. Analiza obrotowosci ………56

Rozdzial 4
Ocena sytuacji mikroekonomicznej XYZ

4.1. Ogólna analiza bilansu ………61
4.1.1. Analiza wielkosci i dynamiki ……… 64
4.1.2. Analiza struktury ………70
4.2. Ocena spółki wybranych wskazników finansowych ……… 74
4.2.1. Analiza plynnosci finansowej ………74
4.2.2. Analiza rentownosci ………76
4.2.3. Analiza zadłużenia ………77
4.2.4. Analiza obrotowosci ……… 79

Zakończenie ………81
Lliteratura ………83
Spis wykresów ……… 85
Spis schematów ……… 86
Spis tabel ………87


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>