Mobbing jako zjawisko patologii społecznej 4.31/5 (42)

23 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………..5

Rozdział 1.
Specyfika zjawiska mobbingu

1.1. Etymologia i znaczenie pojęcia mobbingu……….. 7
1.2. Historia i przyczyny powstania mobbingu……….. 10
1.3. Mobbing jako fala……….. 12
1.4. Zjawisko mobbingu w ujęciu prawnym……….. 13
1.5. Cechy, rodzaje i fazy mobbingu……….. 18
1.6. Opisowa i statystyczna charakterystyka mobberów……….. 22
1.7. Portret ofiary mobbing……….. 26
1.8. Strategia walki z mobbingiem……….. 28
1.9.Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne……….. 30


Rozdział 2.
Metodologiczna koncepcja badan

2.1. Przedmiot i cel badan……….. 33
2.2. Problem badawczy ………..34
2.3. Hipotezy, wskazniki i zmienne……….. 36
2.4. Metody i techniki badawcze ………..40
2.5. Charakterystyka zbiorowosci próbnej……….. 43
2.6. Czas i miejsce badan ………..45


Rozdział 3.
Wyniki badan wlasnych

3.1. Rozmiary wystepowania mobbingu w miejscu pracy……….. 46
3.2. Społeczne i demograficzne cechy osób bioracych udzial w badaniu……….. 53
3.3. Postawy i opinie ………..56
3.4. Okolicznosci, w jakich dochodzi do mobbingu w miejscu pracy……….. 62
3.5. Cechy usposobienia, a doswiadczenie mobbingu……….. 63


Podsumowanie i wnioski……….. 69
Wykaz tabel ………..71
Spis wykresów ………..73
Bibliografia ………..75

Oceń