‚Nie rzucim ziemi’ – czyli jak media lokalne propaguja tozsamosc terytorialna regionu.


Wstęp……….1

Rozdzial 1.
1. Charakterystyka uwarunkowan terytorialnych w poczuciu tozsamosci narodowej i lokalnej czyli o poczuciu tozsamosci na ziemiach rdzennie polskich oraz na terenach ziem odzyskanych……….. 5
2. Charakterystyka ziemi niczyjej czyli tworzenie nowej rzeczywistosci społecznej przez repatriantów na ziemiach odzyskanych. ……….7
3. Tendencje i ideologie przyswiecajace polskim mediom w Polsce komunistycznej ……….10
4. Rola transformacji ustrojowej w procesię przemian na rzecz tozsamosci regionu w srodkach społecznego przekazu. ……….16

Rozdzial 2

1. Oddajcie co nasze – akcja zmierzajaca do przywrócenia dziel sztuki i kultury Wroclawia, wywiezionych podczas wojny……….. 19
2. Uczcijmy, co nasze akcja majaca na celu upamietnienie postaci zwiazanych z Dolnym Slaskiem………. 28
3. Skarb z Bremy kampania Gazety Wyborczej , która przywrócila miastu kolekcje zlotniczych dziel sztuki, pochodzacych z Wroclawia ……….29
4. Akcje medialne na rzecz integracji i poczucia tozsamosci lokalnej propagowane przez Gazete Wroclawska ………. 35
5. Perly w koronie Dolnego Slaska plebiscyt prasowy promujacy region. ……….36
6. Przedwojenny Wroclaw na pocztówkach akcja rozpowszechniona przez dodatek specjalny do wydan Gazety Wroclawskiej ………. 38
7. Pojedynek miast Poznan Wroclaw ……….39
8. Charakterystyka programów o charakterze regionalnym w Telewizji Wroclaw………. 41
9. Region na obcasach oraz Gdzie na weekend? programy zachecajacy do lepszego poznania regionu, propagujace walory turystyczne Dolnego Slaska………. 43
10. Dolnoslaski magazyn reporterów lokalny program o charakterze interwencyjnym ……….48
11. Studio Wschód czyli sprawy dalekie a jednak bliskie Dolnoslazakom ……….50
12. Zaangazowanie Polskiego Radia Wroclaw w sprawy regionu ……….52
13. Audycje w Blogoskopie Radia Wroclaw ……….53
14. Dolnoslaski Rozklad Jazdy akcja promujaca atrakcje Dolnego Slaska ……….55
15. Radiowy program Akcja Reakcja , odnoszacy się do wydarzen społecznych w regionie. ……….57
16. Historie zwiazane z Dolnym Slaskiem , przedstawiane w audycjach Radiowy Teatr Faktu ………. 57
17. Programy muzyczne, promujace twórczosc lokalna, regionalna oraz ludowa: Muzyczna Bitwa i Lista Przebojów Ludowych………. 59

Podsumowanie ……….61

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>